CLIMATE ESG MONITORING SYSTEM™

Kildesortering, intern genanvendelse og genanvendelse til genbrug, herunder brugen af interne klimakreditter.

Kildesortering handler om genbrug og at anvende genanvendelige ressourcer samt fremme genbrug. Dette koncept anvendes på det affald, som vi alle producerer i vores daglige liv.

I virkeligheden kunne man lige så godt kalde det for affaldssortering, men det faglige udtryk kildesortering giver mening, når man forstår, hvad dette "begreb" egentlig dækker over. Kildesortering er tæt forbundet med principperne i "cradle to cradle" eller på dansk kaldet "vugge til vugge." Dette perspektiv handler om at se værdien af de ressourcer, der findes i affaldet. Ved at sortere affaldet og opdele det i forskellige typer/kilder kan man lettere udnytte ressourcerne fra den samme kilde på ny.

Hver affaldstype, også kaldet en affaldsfraktion, har stor værdi, da vores ressourcer her på jorden er begrænsede. I stedet for at forbrænde alt affaldet for at skabe øjeblikkelig elektricitet og fjernvarme, kan vi på længere sigt opnå større værdi ved at genanvende ressourcerne, hvilket forlænger deres levetid.

Det kræver også betydelig energi at udvinde nye ressourcer, især når det involverer fossile brændstoffer med tilhørende CO2e-udledning. For eksempel kræver udvindingen af træ, papir, plast og metaller store mængder energi og vand. Derfor giver det god mening at indsamle ressourcerne i affaldet og sende dem tilbage i kredsløbet, så de kan genbruges.

Faglig viden og almindelig fornuft skal gå hånd i hånd, hvis vi alle skal bidrage til at sortere vores affaldsfraktioner korrekt i husstande og virksomheder. Når virksomheder laver intern genanvendelse af de affaldsressourcer, de genererer, og omdanner disse fraktioner til genbrugsprodukter, er de et skridt tættere på at maksimere udnyttelsen af tilgængelige ressourcer, hvilket kan resultere i interne klimakreditter.

At indsamle og genanvende affaldsressourcer er afgørende for vores fremtid. Det reducerer behovet for at udvinde nye ressourcer og mindsker miljøpåvirkningen. Vi skal alle bidrage til fællesskabet for at sikre, at vores handlinger giver mening og bidrager til bæredygtighed.