CLIMATE - ESG MONITORING SYSTEM™ (CEMS™) stiller følgende krav og garantier ved brugen af systemet

 

Forudsætninger, der skal opfyldes af brugeren, for at CEMS™ kan garantere valid omdannelse af materiale- og produktmængder til CO2e-ækvivalenter:

 • De registrerede mængder skal angives iht. mængder defineret for de enkelte materialer eller enheder jf. oversigten.

 • De registrerede mængder skal være akkumuleret på baggrund af materialer eller produkter, som er genanvendt til genbrug.

 • De registrerede mængder skal være dokumenteret med pdf-filer og fotos med dato-filgenkendelse, der skal oprindelse på alle registrerede mængder eller produkter.

 • De registrerede mængder skal efter registrering godkendes af brugerens revisionsselskab for at udløse CO2e-ækvivalenten til brug i brugerens regnskab.

 • De registrerede mængder skal af brugeren garanteres på tro og love, at de er korrekte, det er til en hver tid brugerens ansvar, at samtlige oplysninger er korrekte.

 • De registrerede mængder skal efter registrering låses, så data bliver ”ikke-redigerbare”

 • De registrerede mængder skal på tro og love garanteres af brugeren, så mængderne ikke dobbelt- eller fejlregistreres eller bruges af andre ”dobbelt” i CEMS.

 • Det registrerede selskab. som brugeren opretter en konto med i CEMS™ skal være verificerbar via VIRK.

 • Det revisionsselskab. som brugeren registrerer inde i systemet ved oprettelse, skal kunne verificeres. En revisor kan udskiftes. hvis bruger skifter revisor.

 • Som bruger kan CEMS-konsulent tilkøbes for en bedre forståelse og brug af CEMS. Dette kan bidrage til at reducere risikoen for fejl og misforståelser.

 • Kontinuerlig overvågning og rapportering: Implementering af regelmæssig overvågning og rapportering af datakvaliteten kan hjælpe med at identificere og rette eventuelle problemer eller uregelmæssigheder i realtid.

 • Etisk og bæredygtig praksis: Brugere bør opfordres til at handle i overensstemmelse med etiske og bæredygtige retningslinjer i deres brug af platformen. Dette kan omfatte at vælge miljøvenlige materialer og processer samt at reducere affald og forurening.

 • Dataintegritet og sikkerhed: Yderligere sikkerhedsforanstaltninger bør implementeres for at beskytte dataenes integritet og fortrolighed, herunder regelmæssig sikkerhedsovervågning, adgangskontrol og databackup.


Forudsætninger CEMS™ skal opfylde, for at CEMS™ kan garantere valid omdannelse af materiale- og produktmængder til CO2e-ækvivalenter

 • CEMS™ garanterer brugeren valide kildereferencer på samtlige materialer eller produkter baseret på volumen.
 • CEMS™ garanterer brugeren et brugbart dokument til brugerens revisionsselskab med brugerens registrerede mængder.
 • CEMS™ garanterer, at brugerens revisor har adgang til brugerens CEMS™-konto, hvor valid data kan downloades og verificeres.
 • CEMS™ garanterer brugeren, at den gemte data, der låses, er tilgængelig i regnskabsopdelte mængder baseret på brugerens behov.
 • CEMS™ garanterer, at de generede CO2e-ækvivalenter i CEMS kan anvendes af brugeren i brugerens regnskab.
 • CEMS™ garanterer, at låste data kan tilgås minimum 6 år tilbage (låst i inddelte regnskabsår).
 • CEMS™ garanterer brugerens CO2e over værdi opbevares ved CEMS™, brugeren har altid adgang til at se mængder og værdi.
 • CEMS™ garanterer brugerne, at de opbevarede overkompenseringer forbliver brugerens indtil et salg finder sted.
 • CEMS™ garanterer, at brugeren først betaler skat af værdien ved salg af brugerens over værdi.
 • CEMS™ garanterer, at fee til CEMS™ først betales ved salg af brugerens over værdi.

Der henvises til salgs og leveringsbetingelser


Forudsætninger for Livscyklusanalyse (LCA) i CEMS™:

For at sikre en valid omdannelse af materiale- og produktmængder til CO2e-ækvivalenter ved brug af LCA i CEMS™, skal følgende krav og garantier opfyldes:

 1. Registrerede LCA-mængder: Mængder skal angives i overensstemmelse med de definerede mængder for de enkelte materialer eller enheder, som er specificeret i oversigten.

 2. Dokumentation: LCA-mængder skal være dokumenteret med pdf-filer og fotos, der indeholder dato-filgenkendelse og oprindelse for alle registrerede LCA-mængder eller produkter.

 3. Godkendelse af revisionsfirma: LCA-mængder skal efter registrering godkendes af brugerens revisionsfirma for at udløse CO2e-ækvivalenten til brug i brugerens regnskab.

 


Forudsætninger for ESG i CEMS™:

For at sikre en valid omdannelse af materiale- og produktmængder til CO2e-ækvivalenter ved brug af ESG i CEMS™, skal følgende krav og garantier opfyldes:

 1. Valide kildereferencer: CEMS™ garanterer brugeren valide kildereferencer på samtlige materialer eller produkter baseret på volumen (vælger du som bruger at bruge leverandør-referencer, er dette ikke garanteret af CEMS, men af brugerens leverandør). 

 2. Dokumentation til revisionsselskab: CEMS™ garanterer brugeren et brugbart dokument til brugerens revisionsselskab med brugerens registrerede mængder.

 3. Adgang til revisor: CEMS™ garanterer, at brugerens revisor har adgang til brugerens CEMS™-konto, hvor valid data kan downloades og verificeres.

 4. Anvendelse af CO2e-ækvivalenter: CEMS™ garanterer, at de generede CO2e-ækvivalenter i CEMS kan anvendes af brugeren i brugerens regnskab.

 5. Langvarig datalagring: CEMS™ garanterer, at låste blockchain-data kan tilgås minimum 6 år tilbage (låst i inddelte regnskabsår).

 6. Adgang til detaljeret ESG-rapportering: CEMS™ garanterer, at brugeren har adgang til detaljerede ESG-rapporter, der giver indsigt i virksomhedens præstationer inden for miljø, socialt ansvar og god ledelse.

 7. Integration med eksterne ESG-standarder: CEMS™ garanterer, at systemet integrerer med anerkendte eksterne ESG-standarder og muliggør nem rapportering i overensstemmelse hermed.

 8. Automatiseret ESG-dataindsamling: CEMS™ garanterer brugeren automatiseret indsamling af ESG-relaterede data for at reducere manuelle indtastningsfejl og sikre nøjagtighed.

 9. Adgang til ESG-benchmarking: CEMS™ garanterer, at brugeren har mulighed for at sammenligne virksomhedens ESG-præstationer med branchestandarder og peer-virksomheder.

 10. Regelmæssig opdatering af ESG-data: CEMS™ garanterer, at ESG-data regelmæssigt opdateres for at sikre, at virksomhedens præstationer er aktuelle og præcise.